среда, 14. август 2013.

Srpska harmonika dugmetara

Slika

"Srpska harmonika dugmetara" poznata je pod tim nazivom u opštoj terminologiji harmonika, kao specijalni model harmonike koja se namenski proizvodi za Srbiju, Šumadiju, Bosnu i Republiku Srpsku.

Nekada se takva harmonika nazivala "jugoslovenskog tipa", ali je naziv "srpska harmonika dugmetara" adekvatniji, zbog toga što internacionalni naziv "hromatska harmonika" nije kod nas uobičajen, a naziv "harmonika sa dugmadima" nije precizan, jer sve vrste harmonika imaju dugmad. "Srpska harmonika dugmetara" je šestoredna harmonika dugmetara B sistema, sa ravnom tastaturom, sa kabinom, najčešće četvoroglasna u primu, a petoglasna na basu. Kod četvoroglasnih harmonika, obično su dva glasa u primu i dva glasa u kabini, ili pak tri glasa u primu i jedan u kabini, sa 12 registara u primu i jednim dodatnim registrom pod bradom, sa 120 ili 140 basova i sa 5 ili 7 registara u basu.

Srpski konstruktori harmonika, muzičari i izvodjači dali su značajan doprinos u kreiranju ove harmonike, prema kojoj imaju veliku naklonost. Čak, srpski izvodjači klasične muzike na harmonikama dugmetarama, opredeljuju se za petoredne harmonike, ali rasporeda B sistema, a ne za daleko rasprostranjenije u svetu petoredne harmonike dugmetare rasporeda C sistema.

To je harmonika profesionalnog tipa, koja se ipak u Srbiji najviše koristi u interpretacijama narodnih melodija, u narodnim orkestrima, ansamblima ali i kao solo muzički instrument.

Нема коментара:

Постави коментар